Księża Pracujący na Parafii

Ksiądz kan. Sławomir Jałmużny – Proboszcz Parafii, Dziekan Dekanatu koluszkowskiego

Ksiądz Emanuel Stańczyk – Wikariusz

Ksiądz Kamil Kacprzykowski – Wikariusz

Ksiądz prał. Kazimierz Pacholik – Senior