Przeskocz do treści

Życzenia dla Parafian na Święta Wielkanocne

Święta Wielkanocne w bieżącym roku przychodzi nam przeżywać pośród ludzkich niepewności i uczucia bezradności wobec niszczącej mocy epidemii. W chwili ogarniającego nas ludzkiego cierpienia kierujemy wzrok na Chrystusowy krzyż, w którym odkrywamy nadzieję naszego zbawienia. Chrystusowi, który na krzyżu pokonuje zło świata i przez swoje Zmartwychwstanie zwycięża śmierć, powierzamy nasze lęki , oby On sam je pokonał. Odnawiamy ufność w Bożą moc, prowadzącą wszystko ku dobremu w sercach tych, którzy miłują. Żyjmy dziękczynieniem za zbawczą ofiarę Chrystusa na Krzyżu. Radujmy się, że zmartwychwstały Jezus wyzwolił nas z grzechu i wybawił od śmierci. Pamiętajmy o sobie w modlitwie.

Błogosławionych i pełnych nadziei na lepsze jutro świąt Zmartwychwstania Pańskiego Życzą

ks. Sławomir Jałmużny – proboszcz

ks. Andrzej Jastrzembski

ks. Michał Czarnecki

ks. Kazimierz Pacholik