Pogadanki biblijne

Adwent – czas oczekiwania

Maryja, Matka Boga i nasza

Jezus z Nazaretu cz.1

Bóg jest miłością

Mojżesz cz.1

Szatan w „Pasji”

Mojżesz, Przewodnik Izraela

Kilka słów o wydarzeniach przed Wieczerzą Pańską

Dzieje Apostolskie

Księga Rut

Księga Rut cz. 2

Serce w serce

I Księga Samuela

Jezus. Bóg i Człowiek – Syn Ojca Przedwiecznego