Sakramenty

Dokumenty potrzebne do pogrzebu:

 • Akt zgonu
 • Karta zgonu
 • Zaświadczenie o udzieleniu Sakramentu Chorych i Wiatyku (Komunii Świętej), w szpitalu wystawia kapelan szpitala (najczęściej na obrazku religijnym)

Dokumenty potrzebne do Chrztu dziecka:

 • Odpis Aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 • Dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek i adres
 • Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi i mogą pełnić godność ojca i matki chrzestnej (Rodzice i chrzestni otrzymują kartki do spowiedzi).
 • Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:
  • Przyjęły Sakrament Bierzmowania.
  • Są wierzące i praktykujące.
  • Są w stanie wolnym bądź żyją w związku sakramentalnym.

Sakrament Chrztu w każdą niedzielę na Mszy o godz. 12:00

 

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

 • Dowody osobiste osób mających zawrzeć związek małżeński.
 • Aktualne metryki Chrztu z aktualną datą wystawienia (nie dłużej niż 3 miesiące)
 • Świadectwo Bierzmowania
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i poradni rodzinnej.
 • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego lub akt zawarcia związku cywilnego w USC.
 • Nowożeńcy spoza parafii winni dostarczyć licencję na udzielenie ślubu lub zgodę na spisanie protokołu poza rodzimą parafią.
 • Wdowcy winni dostarczyć akt zgonu współmałżonka.

Wymagane jest osobiste zgłoszenie się narzeczonych w kancelarii parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.